Spring naar hoofd-inhoud

Toogdag voor de Wadden op 20 juni a.s.

Op maandag 20 juni vindt de Toogdag voor de Wadden plaats in Delfzijl.

De opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel dwingen ons op korte termijn na te denken over onze waddenkust. Hoe gaan we de dijken ophogen en verzwaren? Zijn er vernieuwende dijkconcepten mogelijk? En hoe kunnen we de harde scheiding tussen land en zee zachter maken, nieuwe natuur en landbouw een kans geven en daarmee meer recht doen aan de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee?

Hierbij nodigen wij u van harte uit om samen met ons na te denken over deze actuele vraagstukken op de Toogdag voor de Wadden, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds. De toogdag heeft dit keer als thema Kusten van de toekomst en vindt op maandag 20 juni plaats in de Eemsdeltahal,  Handelskade West 26 in Delfzijl. De dag zal worden bijgewoond door de ministers C. van der Wal (Natuur en Stikstof), M. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en R. Jetten (Klimaat). Tijdens de toogdag zal waarschijnlijk ook het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026 worden vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. Het uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de Agenda voor het Waddengebied 2050, dat tijdens de vorige toogdag is gepresenteerd. In deze Waddenagenda is onder regie van het Rijk samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties de koers voor het Waddengebied uitgezet voor de komende dertig jaar op tal van beleidsterreinen. Eén van de grote uitdagingen is klimaatverandering en hoe we daar mee om moeten gaan.

In de middaguren is er voor u als deelnemer de mogelijkheid om innovatieve dijkconcepten en nieuwe vormen van kustontwikkeling te bezoeken langs de waddenkust van Noordoost Groningen. Deze projecten maken deel uit van het meerjarig programma Eems-Dollard 2050.

Uitnodiging, volledig programma en aanmelding