Spring naar hoofd-inhoud

Toogdag voor de Wadden: Deelnemen?

Samen investeren in de toekomst van het Waddengebied. Dat is het centrale thema op de Toogdag voor de Wadden op woensdag 3 februari.

Tijdens het congres zullen de ministers Cora Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit) samen met tientallen andere partijen de instemmingsverklaring van de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050 ondertekenen. Ook komt de investeringsagenda voor de Waddenregio aan de orde en is er een publiekslezing. Vanwege corona vindt het congres digitaal plaats. Wilt u één van de programmaonderdelen bijwonen? Met de onderstaande linkjes krijgt u toegang.

Talkshow | 13.30 – 14.35 uur

Livestream >> https://stream.mhbav.nl/toogdag
Met de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I & W) en Carola Schouten (LNV). Andere gasten zijn Melle de Boer (ondernemer in de garnalensector), Marco Glastra (Groninger Landschap), Harm Post (directeur Haven Lauwersoog), Wannes Lely (student), Carlien Bootsma (columniste), Arno Brok (voorzitter Omgevingsberaad Waddengebied) en Henk Staghouwer (bestuurslid Waddenfonds). Presentatie: Welmoed Sijtsma.   

Webinar Investeringsagenda voor het Waddengebied | 15.00 – 16.00 uur

Livestream >> https://stream.mhbav.nl/investeringsagenda
Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen aan de gasten en meediscussiëren. Als deelnemer krijgt u bij aanvang van het webinar uitleg hoe de chat werkt.
Met medewerking van Bert Wijnsma (programmamanager Investeringskader Waddengebied), Gerben Huisman (directeur Waddenfonds), Erwin Croughs (Slow Mill), Niels Grootenboer (De Graanrepubliek), Kees de Pater (Vogelbescherming Nederland) en Arjen Bosch (Raad voor de Waddenzeehavens). Presentatie: Welmoed Sijtsma.

Publiekslezing Bewoning van het Waddengebied door de eeuwen | 15.00 –16.00 uur

Livestream 14.50 uur >> https://stream.mhbav.nl/publiekslezing-bewoning
Een interactieve lezing van dr. Mans Schepers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de verwevenheid en relatie tussen natuur en mens in het Waddengebied.
 
De harde grens die de waddendijk tussen land en zee vormt, is niet altijd zo hard geweest. En die grens lijkt nu op sommige plekken weer minder hard te worden. Het wad en de kustbewoner zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe hebben we die lotsverbondenheid door de tijd heen ingevuld?
Gedurende de lezing kunt u via de chatfunctie in de livestream vragen stellen aan Mans Schepers. Als deelnemer krijgt u bij aanvang van de lezing uitleg hoe de chat werkt.