Spring naar hoofd-inhoud

Texel ondertekent Green Deal Visserij voor een Schone Zee

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij voor een Schone Zee namens de gemeente Texel en de Vissershaven Oudeschild (CIV Texel). Ook aanwezig waren de heer S. Kikkert, beleidsmedewerker Texel, de heer N. Hars, CIV Texel, de heer J.J. Midavaine en mevr. J. van Dijk van KIMO.

Visserij voor een Schone Zee
De Green Deal Visserij voor een Schone Zee is een samenwerkingsverband van 24 partners waarin de visserijsector, havens, afvalverwerkers, rijksoverheid, gemeenten en NGOs tot doel hebben gesteld de afvalkringloop te sluiten en te voorkomen dat afval in zee belandt. Concrete acties zijn: afvalscheiding aan boord en in havens, deelname aan Fishing for Litter, stimuleren recycling, het geven van bewustwordingslessen op visserijscholen en het ontwikkelen van alternatieven voor vispluis. Oudeschild is zowel vissershaven als passantenhaven als toeristische trekpleister. Doordat verschillende functies in de haven met elkaar verweven zijn, is het extra belangrijk dat de haven schoon is. Die doelstelling wordt nu bekrachtig door de ondertekening van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee.

Van elkaar leren
Om een schone zee te realiseren is samenwerking belangrijk. De Green Deal is daarom verheugd de nieuwe ondertekenaars te verwelkomen. Bijzonder in Oudeschild is dat alle scheepvaart het huisvuil in één en dezelfde container kwijt kan. Ook maken leden van de jachthaven voor bijvoorbeeld oude oliefilters gebruik van het afvalstation van de CIV. Dit zorgt voor een overzichtelijk geheel en bevorderd goede inzameling van afvalstoffen. Ook het systeem waarbij vissers- en andere schepen: zwavelvrije dieselolie kunnen tanken en vuilwater, oude olie en oliehoudend water (bilge) af kunnen pompen is uniek voor een Nederlandse vissershaven. De ervaringen die op Texel zijn opgedaan kunnen weer gebruikt worden in andere Nederlandse visserijhavens.

Afvalspoorboekje voor Oudeschild
In alle 12 Nederlandse visserijhavens kunnen afvalstromen gescheiden worden afgeleverd. In deze havens zijn er voorzieningen voor huishoudelijk afval, operationeel afval, Fishing for Litter afval, netten en pluis. Ook in Oudeschild wordt pluis al jaren apart ingezameld. Om duidelijk te maken aan de visser waar hij welk afval kwijt kan, zijn afvalspoorboekjes ontwikkeld. Deze zijn terug te vinden op www.visserijvooreenschonezee.nl. De eerste actie van KIMO, secretariaat van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, is ondersteuning van gemeente Texel en CIV Texel om ervoor te zorgen dat ook de haven van Oudeschild op deze website komt te staan.