Spring naar hoofd-inhoud

Symposium herstel schelpdierbanken

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken.

Het symposium is gratis toegankelijk. Ge├»nteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl  opgeven.

Schelpdierbanken bieden aan veel diersoorten voedsel of beschutting en vormen daarmee een belangrijk onderdeel van kustgebieden. Mede als gevolg van menselijke ingrepen zijn deze belangrijke biobouwers in veel kustgebieden sterk achteruitgegaan.

Verschillende wetenschappers halen in het kader van de geleerde lessen van Mosselwad nu het net op: wat is er van het project geleerd in het licht van internationale en nationale kennis over effecten van visserij op schelpdierbanken, de mogelijkheden en noodzaak voor herstel  en de rol daarbij van de Japanse oester, een invasieve exoot en biobouwer?

Programma