Spring naar hoofd-inhoud

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag.

Met de verwachting dat een fuik in de oostelijke Waddenzee een waardevolle aanvulling is op de monitoring door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bij Texel. Plus kansen voor excursies en publieksparticipatie om de onderwaternatuur van de Waddenzee inzichtelijk en beleefbaar te maken. De pilot is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van lokale vissers, verenigd in de coöperatie Vissers van de Kust, en het NIOZ.

Keuze locatie
Tijdens de pilot zijn 2 locaties vergeleken: vlakbij Lauwersoog en ten zuiden van Schiermonnikoog. Gebleken is dat die laatste locatie de voorkeur verdient. De vaarafstand vanaf Lauwersoog is weliswaar groter, maar de vangsten zijn representatiever voor het oostwad. Ook is de zandige, vlakke wadplaat bij Schier geschikter voor het onderhoud van de monitoringsfuik en voor het geven van excursies dan de nogal hellende en slikkige locatie bij Lauwersoog.

Artikel met bijlage op website Programma Rijke Waddenzee