Spring naar hoofd-inhoud

Succesvol eerste seizoen wadwachters Richel

Rijkswaterstaat nam in 2021 de beheertaken van de drijvende wadwachterspost op zandplaat Richel over van Natuurmonumenten. Die overgang is goed verlopen, zo blijkt uit een evaluatie.

Wadwachtershuisje Richel

Wadwachtershuisje Richel

De wadwachters, die vanuit de post vrijwilligerswerk doen, kregen vorig jaar te maken met Rijkswaterstaat als nieuwe organisatie. Ze zijn enthousiast maar hebben daarnaast ook aangegeven wat er het komende seizoen verbeterd kan worden en dat zij graag extra taken willen uitvoeren die het werk nog waardevoller maken.

Observeren en toezicht houden

De wadwachters verblijven steeds een week op de wadwachterspost, altijd met z’n tweeën. Soms krijgen zij gezelschap van onderzoekers van het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Van april tot eind september observeren ze de natuur op de zandplaat die deels toegankelijk is. Daarnaast houden ze toezicht om verstoringen tegen te gaan door recreanten te informeren over het belang van rust voor de natuur. Het doel is dat waardevolle maar kwetsbare gebieden in de Waddenzee zonder problemen ruimte en rust kunnen bieden aan vogels, zeehonden én mensen.

Wadwachterspost bevalt goed

Het is heel bijzonder maar soms ook eenzaam om een week lang op het wad te verblijven. Toch bevalt het de wadwachters goed, 94 procent van de vrijwilligers gaf aan zich veilig te voelen op de wadwachterstoren. Er zijn echter ook verbeterpunten want het is bijvoorbeeld niet handig als de handpomp van het toilet defect is of de elektriciteit hapert.

Met de nieuwe kleding waren de wadwachters tevreden, het gaf een duidelijke herkenbaarheid voor de bezoekers van Richel, die de zandplaat met hun boot aandoen. Voor hen is het nodige educatiemateriaal beschikbaar, zoals herkenningskaarten van wadvogels en bodemdieren, maar wat de wadwachters betreft mag er meer materiaal worden ontwikkeld zodat zij hun gastheerschap nog beter kunnen uitdragen.

Vogeltelling en plastic afval

De meeste wadwachters verblijven graag met z’n tweeën op de post, 25 procent kiest voor dubbelbezetting met onderzoekers van het NIOZ. De vrijwilligers hebben aangegeven in hun week op het wad extra taken te willen uitvoeren die het werk nog waardevoller maken. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld gaan richten op vogeltellingen en het registreren van verstoringen van vogels en zeehonden. Daarnaast wordt plastic afval voortaan niet alleen opgeruimd door de wadwachters maar ook systematisch verzameld en bewaard zodat bezoekers zien wat er allemaal gevonden wordt op de zandplaat.

Vrijwilligerscoördinator

Om het contact met de wadwachters te stroomlijnen komt er een vrijwilligerscoördinator, deze gaat  aan de slag voor alle vrijwilligers bij Rijkswaterstaat. Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor het wadwachterschap, Rijkswaterstaat zet iedereen die zich aanmeldt en voor wie nu geen plek is op een wachtlijst. In april trappen de wadwachters het nieuwe seizoen af met een startdag, in mei gaat het eerste koppel weer naar de wadwachterstoren op Richel.
 
Bekijk ook de video: Hoe houd je met z'n tweeën een week lang de wacht op de zandplaat Richel, die midden in de Waddenzee ligt? Wadwachters Arianne en Regina vertellen je er alles over.