Spring naar hoofd-inhoud

Stormweer maakt slachtoffers onder broedvogels op Wad

Het slechte weer met de harde wind heeft grote gevolgen voor broedvogels op en rond het Wad.

Veel nesten zijn verloren gegaan door de storm. In het Waddengebied zitten soorten als de kleine stern, waar al weinig van zijn. Op het Rif tussen Schiermonnikoog en Ameland zitten daar zo'n 250 paartjes van. In totaal zijn daar duizend nesten. Eerder leek het erop dat zij allemaal zouden wegspoelen, maar de hoogwaterstand is naar onderen bijgesteld.

De lagere delen van kwelder De Hôn op Ameland lopen onder waardoor nesten van noordse stormvogels, graspiepers en mogelijk ook velduilen verloren gaan. Verderop op het eiland overleven niet alle nesten op de Feugelpôlle het slechte weer. Op de Koffieboonplaat aan de oostkant van Terschelling zijn nesten van de kleine stern en de kluut verloren gegaan en op de Vliehors op Vlieland is ook veel weggespoeld.

Op de Richel bij Vlieland lijkt het beter te gaan, maar op Griend gaat het slecht en zijn er al veel jonge vogels dood. De vogelwachters zijn bezorgd over de lepelaars op het eiland als woensdagnacht het water weer stijgt.