Spring naar hoofd-inhoud

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de bestandsschatting significant lager uit: op 264,6 miljoen kilogram kokkels.

Dit blijkt uit de jaarlijkse kokkelinventarisatie die Wageningen Marine Research uitvoert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt niet alleen het kokkelbestand in de Waddenzee geïnventariseerd, maar ook die in de Ooster- en Westerschelde.

De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden. Daarnaast is het ook van belang voor de evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van bijvoorbeeld Natura 2000 en de nieuwe Wet natuurbescherming.

De onderzoekers constateren dat het huidige kokkelbestand wordt gedomineerd door de jaarklasse uit 2011. Deze oude kokkels zijn in de afgelopen jaren te weinig aangevuld met nieuwe aanwas om het bestand op peil te houden. Het wachten is op een nieuwe grote aanwas zoals die van 2011 (bij kokkels is het normaal dat er eens in de 6-8 jaar een grote aanwas is, waarna het bestand geleidelijk aan afneemt).

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee