Spring naar hoofd-inhoud

Rijkswaterstaat start aanvullende metingen vaargeul Ameland

Deze maand is Rijkswaterstaat gestart met aanvullende metingen om de invloed van stormen op de vaargeul Holwerd-Ameland te onderzoeken. Daarbij wordt voor het eerst gebruik gemaakt van drone-opnamen.

Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

De drone-opnamen zijn een aanvulling op de reguliere dieptemetingen met het meetschip. Die kan alleen onderwater meten. De drone brengt nu ook de wadplaten in kaart.

Het doel is om naast de geulen ook inzicht te krijgen in de vorm en hoogte van de hoger gelegen wadplaten. Dit geeft mogelijk een beter beeld in het samenspel tussen het verplaatsen van zand en slib én tussen de platen in het Wad en de vaargeul tijdens het stormseizoen.

Het plan is om minstens vier opnames te doen, komend stormseizoen. Maandag heeft de eerste opname plaatsgevonden vanaf de pier van Holwerd. Deze zogenaamde nulmeting is van belang om te kijken wat er in het stormseizoen plaatsvindt aan veranderingen.

Er zullen om die reden ook extra sedimentmonsters worden genomen om er achter te komen of het systeem ook zandiger wordt of dat er juist meer slib in komt.

Directe aanleiding voor Rijkswaterstaat om deze nieuwe manier van onderzoek uit te voeren zijn de stormen van begin dit jaar. Die zorgden voor veel zandverplaatsingen. Daardoor was het onderhoud aan de vaargeul Holwerd-Ameland een tijd lang lastig om goed uit te voeren.

In hoeverre de drone-opnamen nieuwe inzichten geven voor een nieuwe optimalisatieslag in het vaargeulbeheer is nu nog niet te voorspellen. De uitkomsten worden in het voorjaar 2023 geëvalueerd.