Spring naar hoofd-inhoud

Rijkswaterstaat ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding op zee

Op 18 en 19 april 2018 vindt een tweedaags wetenschappelijk onderzoek plaats naar oliebestrijding op zee. In deze onderzoeken wordt de snelheid onderzocht waarmee olie van het wateroppervlak verdwijnt door invloed van golven en wind versus het toepassen van chemische oplosmiddelen (detergenten).

Oliebestrijdingsvaartuig MS Arca

Onderzoek naar het gedrag van olie op zee en de ontwikkeling van betere middelen en technieken is voor Rijkswaterstaat als beheerder van de Noordzee en verantwoordelijk voor oliebestrijding op zee reden om aan dit onderzoek mee te werken.

Tweedaags onderzoek
Voor een betrouwbaar en realistisch resultaat wordt op beide dagen twee vlekken van samen 5 m3 ruwe olie 13 mijl uit de kust van Scheveningen gecontroleerd geloosd. Tijdens de eerste onderzoeksdag wordt de snelheid gemeten waarmee olie van het wateroppervlak verdwijnt door alleen invloed van golven en wind. De tweede dag is bijna hetzelfde, maar worden chemische oplosmiddelen (detergenten) voor het bestrijden van de olie toegepast. Onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de University of Essex, Wageningen UR/Wageningen Marine Research en CEFAS onderzoeken naast het gedrag van de olievlek ook hoeveel olie in de waterkolom is terug te vinden en de potentiƫle biologische impact van de olie en detergenten in het mariene milieu.

Volledig artikel op website Rijkswaterstaat