Spring naar hoofd-inhoud

Rijk en regio verkennen langetermijnoplossingen voor verbinding Ameland met vaste wal

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van Ameland met de vaste wal. De aanpak om te komen tot deze visie is recentelijk door de partijen vastgesteld. Een advies met voorkeursvarianten wordt eind 2019 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepresenteerd.

Open plan proces
Het opstellen van een langetermijnvisie is een aanbeveling uit het Open Plan Proces. De morfologische trends maken dat er meer nodig is om de verbinding van Ameland met de vaste wal na 2029 op peil te houden. De maatregelen die nu uitgevoerd worden, zoals de bochtafsnijding in de Vloedgeul, vergroten de betrouwbaarheid voor de periode tot 2029. De langetermijnoplossingen moeten uitkomst bieden voor na 2029.

Betrokkenheid bewoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties
Bij het opstellen van de visie zijn vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder leden van diverse dorpsraden, ondernemers, de VVV en betrokken vervoerders. Ook wordt een aantal bewonersavonden georganiseerd, waar belanghebbenden kunnen meedenken over de langetermijnvisie. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in maart 2019 op Ameland. Bewoners en belanghebbenden worden hiervoor nog uitgenodigd.

Gebiedsvisie
Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat kijken gezamenlijk naar de toekomst. De partijen stellen een langetermijnvisie op met hierin verschillende varianten voor een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland. Hierbij worden alle opties bekeken en wordt gebruik gemaakt van kennis en kunde op het gebied van innovatieve vervoersoplossingen, duurzame mobiliteit en de morfologie van het wad.

Ondertussen gaat Rijkswaterstaat door met de uitvoering van de kortetermijnmaatregelen, waaronder de afsnijding van de bocht in de Vloedgeul.