Spring naar hoofd-inhoud

Rapport over gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Wat zijn de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee? Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Een position paper van de Waddenacademie in samenwerking met Rijkswaterstaat (Pdf, 1,3 Mb)