Spring naar hoofd-inhoud

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017 verschenen

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 30 jaar en in het bijzonder over de periode 2011 tot 2016.

Op vrijdag 14 juli 2017 werden op Ameland enkele leden van de auditcommissie geïnformeerd over het bodemdalingsonderzoek gerelateerd aan de aardgaswinning in de regio Ameland –Oost door de voorzitter van de Begeleidingscommissie, dr. Jaap de Vlas. Hierbij werd tevens de NAM-locatie op Ameland- Oost bezocht.

Artikel met documentatie op website Waddenacademie