Spring naar hoofd-inhoud

Quality Status Rapport internationale Waddenzee beschikbaar

Het Wadden Sea Quality Status Rapport is een verzameling thematische rapporten over de kwaliteit van internationale Waddenzee, inclusief eilanden.

De rapporten worden om de vier jaar door internationale wetenschappers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voorbereid.

De rapporten zijn gerangschikt in vijf hoofdonderwerpen: geomorfologie, leefgebieden (flora en fauna), soorten (flora en fauna), menselijke activiteiten en verontreiniging.

Download het QualityStatus Report (Engelstalig)