Spring naar hoofd-inhoud

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee.

Naast het ecologische onderzoek naar de stand van de vissen, vinden PRW en de Waddenvereniging dat de monitoringsfuik ook een belangrijke functie kan hebben als publieksvoorlichting. Voor deze publieksfunctie heeft Ailynn Swiers, student Kust-  en Zeemanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, een onderzoek gedaan.

 

Excursies

Er is een steekproef gehouden bij bewoners van Texel en Terschelling. Uiteindelijk deden er 86 mensen mee. Opvallend is dat een groot gedeelte niet op de hoogte is (60%) van het feit dat er bij hun eiland een monitoringsfuik is. Wel geeft 90% van de respondenten aan het onderzoek naar de visstand in de Waddenzee interessant te vinden. Een kleine 80% denkt ook dat het geschikt is voor excursies.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee