Spring naar hoofd-inhoud

Programmatische Aanpak Grote Wateren Lauwersmeerdijk; start grootschalig onderzoek onderwaternatuur

Op 8 november 2021 zijn de eerste harde structuren bij de Lauwersmeerdijk te water gegaan, de start van een pilot voor het verzachten van de randen van de dijk. Een unieke proef in de Waddenzee, waar de komende 3 jaar getest wordt hoe de onderwaternatuur bij de voet van de dijk het best verrijkt kan worden.

Foto Rijkswaterstaat

Hiervoor zijn 10 verschillende rif-elementen en getijdepoelen geplaatst. De inzichten uit deze pilot worden gebruik om de waterkwaliteit en natuur in de Waddenzee te verbeteren, zodat het ecosysteem zich kan herstellen en veerkrachtiger wordt om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Ecologische koppelkansen

Opdrachtgever van deze pilot is waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat is vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) bij het dijkversterkingsproject tussen Lauwersmeer en Vierhuizergat betrokken. In totaal zijn er 4 ecologische koppelkansen bij het project gedefinieerd. In totaal wordt 25 miljoen in ecologische koppelkansen geïnvesteerd waarvan PAGW 10 miljoen euro bijdraagt. Andere financierders zijn het Waddenfonds en de provincie Groningen.

Volledig artikel op website Rijkswaterstaat