Spring naar hoofd-inhoud

Opruimen van verloren lading op de Rottums van start

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het containerschip MSC Zoë aangespoeld. Het schoonmaken gebeurt samen met Staatbosbeheer, de Waddenunit en een tiental vaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

Zaterdag en zondag gaat de schoonmaakploeg aan de slag op Rottumerplaat. Het opruimen gebeurt met een trekker en vooral met de hand. Het gaat om verpakkingsmateriaal, speelgoed en veel losse spullen. De vrijwilligers hebben ervaring met het opruimen op deze eilandjes en werken onder aansturing van de boswachter van Staatsbosbeheer. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om te helpen.

Daarnaast gaat de calamiteitenaannemer van Rijkswaterstaat verder opruimen op Rottumeroog. Hierbij ook geholpen door vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

De Rottums bestaan uit drie eilandjes in de Waddenzee: Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin. Gebieden die ecologisch van groot belang zijn voor zeehonden, miljoenen trekvogels, vissen en bodemdieren.

Samenwerking beheer
Rijkswaterstaat is eigenaar van de Rottums en werkt in het beheer samen met Staatsbosbeheer en de Waddenunit (ministerie van LNV).