Spring naar hoofd-inhoud

Opinie: Ook het waden door Waddeninformatie is een behoorlijke krachtsinspanning

Waden door de Wadden is een behoorlijke krachtsinspanning. Dat is voor zoeken naar Waddeninformatie niet anders. Er zijn immers veel gegevens over het gebied. Het Datahuis Wadden brengt dat samen.

wadlopers waden door het water. Foto: Hans Braxmeijer via Pixabay

wadlopers waden door het water. Foto: Hans Braxmeijer via Pixabay

De kennishuishouding van het Waddengebied is via allerlei systemen toegankelijk. Maar hoe breng je dat goed in beeld? Dat kan beter dan hoe het nu is geregeld, vinden de Waddenacademie en Tresoar. Deze organisaties pakken daarom gezamenlijk de handschoen op met de Internationale Waddenbibliotheek om een informatie- en kennisknooppunt voor Waddeninformatie in te richten. Daarin komen secundaire literatuur, wetenschappelijke publicaties en onderzoeksrapporten samen over het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied.

Volledig opinie-artikel op de website van het Friesch Dagblad