Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoek toont aan hoe erg de Waddenzee met plastic is vervuild

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het zwerfafval dit jaar op drie locaties geïnventariseerd: de Zuiderduintjes bij Rottumeroog, Griend en de Steenplaat tussen Vlieland en Texel.

Er zitten grote verschillen tussen die locaties. Op Griend is het meeste afval gevonden, mede doordat het eilandje bij een drukke vaarroute en dichtbij Harlingen ligt. Daar werden ook veel kleine stukjes plastic gevonden.

Het is al langer bekend dat er een probleem met plastic in de Waddenzee is, maar het onderzoek naar plastic in zee beperkte zich eerst vooral tot de Noordzeekust. Daar worden bijvoorbeeld veel sigarettenpeuken gevonden, maar die ontbreken bijna volledig in de Waddenzee.

Bronnen van het afval zijn de scheepvaart op zee boven de eilanden, het toerisme, het vaste land zelf en voor een deel ook de visserij.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Waardenburg in samenwerking met de Waddenunit. "Wij hebben wel het idee dat de vissers op het Wad er heel goed om denken wat er overboord gaat", zegt Arjen Dijkstra van de Waddenunit.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân