Spring naar hoofd-inhoud

Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden) hebben vooruitlopend op de definitieve beslissing alvast de selectieprocedure voor het handmatig oesterrapen opengesteld. De huidige experimentele vergunningen lopen eind 2018 af.

Vissers kunnen vanaf nu tot en met 8 december hun belangstelling en bedrijfsplan voor het handmatig oesterrapen doorgeven aan de provincie Fryslan. Het nieuwe afsprakenkader gaat de huidige experimentele vergunningen op termijn vervangen.

Raapplan maken
Het nieuwe afsprakenkader is nodig omdat de betrokken partijen tot het inzicht zijn gekomen dat er in de Waddenzee beperkt ruimte is voor het rapen van oesters. In eerste aanleg worden maximaal 12 rapers geselecteerd die in aanmerking komen voor deze visserij-activiteit. De rapers dienen een gezamenlijk raapplan op te stellen. Hierin moet de manier van oesterrapen nader worden gespecificeerd. Dit raapplan vormt straks dan ook een onderdeel van de vergunning die op grond van de Wet Natuurbescherming wordt verleend.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee

Informatie op de website van de provincie Fryslân

De formele beleidsregel