Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van kennis van het Waddengebied

Er komt een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Kennis is van groot belang voor het ontwikkelen van beleid en het beheren van het gebied. De agenda beschrijft voor welke onderwerpen kennis nodig is. Bijvoorbeeld over natuur, economie, landbouw en visserij. De Waddenacademie gaat als kennisregisseur hier de regie op voeren. De kennisregisseur adviseert partijen en zorgt dat kennis goed toegankelijk wordt voor iedereen.

Het Rijk, de drie Waddenprovincies, Waddengemeenten en Waterschappen hebben dit samen besloten. De meerjarige kennisagenda 2023-2027 zal voor de zomer 2022 klaar zijn.

Er is al veel inzicht in het Waddengebied. Deze kennis is wel versnipperd. Het bij elkaar brengen van deze kennis over een bepaald gebied of thema kost vaak veel tijd. Ook kan er beter worden samengewerkt om de kennis te ontwikkelen. Onafhankelijke en objectieve kennis is van groot belang om goede discussies te voeren over onderwerpen zoals klimaatverandering in dit Unesco Werelderfgoed gebied.

De Waddenacademie is gevraagd voor medio 2022 een meerjarig operationeel plan op te stellen voor de kennisregisseur. De bestaande wettelijke taken en verantwoordelijkheden blijven ongewijzigd. Het opstellen van de meerjarige kennisagenda is een van de ambities die beschreven staat in de Gebiedsagenda voor de Wadden 2050. Met deze Agenda en de trilaterale onderzoeksagenda van Denemarken, Duitsland en Nederland ligt er een goede basis om te komen tot een kennisagenda voor het Waddengebied.

Lees ook de brief d.d. 26 augustus 2021 van de Minister van I&W aan de Tweede Kamer inzake het uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, impactanalyse en duurzame kennishuishouding (kennisregisseur).