Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw seizoen wadwachters Richel

De vrijwillige wadwachters van Rijkswaterstaat verblijven vanaf 22 april weer in de wadwachterspost op zandplaat Richel. Vanuit deze drijvende post ontvangen de wadwachters bezoekers van de wadplaat om hen bewust te maken van dit stukje bijzondere en fragiele natuur. Rijkswaterstaat wil de natuur op Richel, en op andere wadplaten, beschermen door middel van voorlichting, gastheerschap en monitoring.

Wadwachters aan het werk bij de wadwachterspost op Richel

Wadwachters aan het werk bij de wadwachterspost op Richel

Rustplaats vogels en zeehonden

Richel is een zandplaat ten zuidoosten van Vlieland en is een belangrijke rustplaats voor vogels en zeehonden tijdens hoog- én laagwater. De wadwachters op Richel spelen een belangrijke rol in voorlichting over het belang van rust voor dieren. Het doel is om vaarrecreanten die hun schip laten droogvallen, en andere wadliefhebbers, actief te informeren over het gebied. Verder houden de wadwachters zich bezig met tellingen van de verschillende diersoorten, houden zij verstoring bij en ruimen zwerfafval zoals plastic op.

Broedseizoen

De wadwachtpost wordt elk jaar versleept naar Richel en dient daar tijdens het broedseizoen als extra ogen en oren op de wadplaat die tijdens laagwater deels toegankelijk is. Rijkswaterstaat wil bezoekers bewust maken van de intrinsieke waarde van het Wad en de rust die daarbij nodig is. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat samen met het NIOZ en de Waddenunit.

Erecode voor wadliefhebbers

Rijkswaterstaat ondersteunt de Erecode voor wadliefhebbers - Waddenzee, die bedoeld is voor iedereen die het Waddengebied bezoekt. Hierin staat beschreven hoe je kunt genieten van natuur zonder deze te verstoren zodat je bijdraagt aan de bescherming van de bijzondere waddennatuur. De wadwachters spelen hier een belangrijke rol in. Tot eind augustus verblijven ze dag en nacht op de wadwachterspost, daarna wordt deze weer weggesleept.
 
Bekijk ook:
Een week lang overnachten op een zandplaat in de Waddenzee | Wadwachters | #1 - YouTube