Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw beheer Waddenzee moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn

Het is de bedoeling dat het nieuwe beheer van de Waddenzee begin 2019 van start zal gaan. De nieuwe organisatie moet slagvaardig en gezaghebbend zijn om voor alle partijen herkenbaar en aanspreekbaar te zijn.

Dat schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

In de nieuwe beheerautoriteit kan geen sprake zijn van centralisatie of decentralisatie van taken, staat in de brief. De Algemene Rekenkamer deed in 2013 onderzoek naar het natuurbeheer in het Waddengebied en concludeerde dat er niet goed werd samengewerkt.

De nieuwe beheerder is verantwoordelijk voor een betere bescherming van het gebied. Volgens de ministers moet de nieuwe organisatie zich niet alleen bezig houden met het natuur- en visbeheer. Ze schrijven dat ook het thema water erin moet worden betrokken.