Spring naar hoofd-inhoud

Natuurlijk watersysteem moet terugkomen op Groene Strand Terschelling

Staatsbosbeheer wil op Terschelling water beter en langer vasthouden, in het gebied van het Groene Strand tot aan het Griltjeplak. Daarom worden er plannen gemaakt om het natuurlijke watersysteem op het eiland te herstellen. Het gaat grofweg om het eerste gebied aan de rechterkant als je van West-Terschelling richting de Noordsvaarder wandelt.

Een van de eerste dingen die je dan tegenkomt, is het zoete water dat het gebied heel makkelijk kan verlaten door een sloot en een duiker. Het is de bedoeling dat die sloot gedempt wordt en dat geldt ook voor sloten verderop in het gebied. Als het water langer staan blijft, zakt het naar onderen. Uiteindelijk komt het dan zeer mineraalrijk weer naar boven. En dat levert heel rijke flora en insecten op. Ook zijn er zeldzame vogels die hiervan kunnen profiteren.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân