Spring naar hoofd-inhoud

Natuur en biodiversiteit spelen grotere rol bij dijkversterking

Het doel van het versterken van onze dijken is helder: zorgen dat we in een waterveilig Nederland kunnen blijven wonen, werken én recreëren. Maar waar dijkversterkingen primair gericht zijn op waterveiligheid, worden natuur en biodiversiteit ook steeds meer meegenomen als nevendoelstelling.

Foto Project Lauwersmeer-Vierhuizergat. Bron: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tijdens het afgelopen Nationaal Deltacongres in Maastricht werd het Projectenboek 2022 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vol trots door directeur Erik Wagener overhandigd aan deltacommissaris Peter Glas. Dit jaar is het thema van het boek biodiversiteit. In het boek komen alle HWBP-projecten van 2022 tot 2027 aan bod, waarbij dijkwerkers onder andere hun biodiversiteitsambities delen. Daarnaast wordt een inspirerend beeld gegeven van de nut en noodzaak van biodiversiteit voor dijkversterking en de relatie met de natuur door de jaren heen.

Dijkversterkingen combineren

De keuze voor het thema biodiversiteit is niet voor niks. Binnen het HWBP worden door de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat tot en met 2050 ongeveer 1.500 kilometer aan dijken versterkt, inclusief ongeveer 500 sluizen en gemalen. HWBP-projecten reiken in de praktijk verder dan alleen waterveiligheid. Door slim te combineren kunnen dijkversterkingen namelijk meerdere doelen dienen: denk aan duurzaamheid, klimaat, circulariteit, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit én ook biodiversiteit.

Een gezonde bodem, een gezond watersysteem en gezond water zijn essentieel voor alles wat daaromheen groeit en leeft. Dit geldt ook voor de vele dijken die grenzen aan belangrijke natuurgebieden. Net als bij veel andere maatschappelijke opgaven voelen de waterbeheerders de verantwoordelijkheid om hier ook een bijdrage te leveren. Daarom zoeken zij bij een dijkversterking steeds meer naar mogelijkheden om invulling te geven aan natuurontwikkeling en versterking van de biodiversiteit. Een gezond en veerkrachtig ecosysteem is namelijk op zelfstandige basis beter bestand tegen droogte of overstromingen.

Volledig artikel op website Deltaprogramma