Spring naar hoofd-inhoud

Natuur Eems-Dollard zucht steeds meer onder het slib

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en beoordeeld. Daartoe zijn zowel experts als literatuur geraadpleegd.

vermoedens bevestigd
Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de sliblast de natuur steeds verder ‘smoort’. Dat werd al langer vermoed, op basis van diverse metingen en modellen. Het beeld dat uit deze review naar voren komt is eenduidig: het slib in de waterfase veroorzaakt trendmatige achteruitgang van de natuur. Met name schelpdieren, die een hoeksteen van het  ecosysteem van de Eems-Dollard vormen, worden steeds meer in hun levenskansen bedreigd. De verslibbing leidt tot een afname van deze soorten in de Dollard, maar ook verder in zeewaartse richting. Een steeds groter deel van de bodemfauna bestaat uit wormen en de totale biomassa aan bodemfauna neemt af. Zeegras verdwijnt langzaam. De enige plek waar nog Groot Zeegras wordt aangetroffen is op Hond-Paap en komt alleen nog lokaal en in een zeer lage bedekking voor.

Volledig artikel met rapport op website Programma Rijke Waddenzee