Spring naar hoofd-inhoud

Model berekent invloed medicijnresten op Waddenzee

Eén van de doelstellingen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de onderwaternatuur te verbeteren. Daaronder valt het onderzoeken van de indirecte invloeden van menselijk handelen op de Waddenzee. Er is al veel aandacht voor microverontreinigingen in zoet water, maar niet voor wat ermee gebeurt in het zoute mariene milieu. Microverontreinigingen die voorkomen in het oppervlaktewater komen onder andere van medicijnresten, microplastics, PFAS, gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen. Ons doel is om de prioritaire menselijke invloeden op het mariene ecosysteem in beeld te brengen.

verdunnen en verspreiden
We hebben voor Rijkswaterstaat – een van de opdrachtgevers van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) – onderzocht wat er met stoffen in spuiwater gebeurd als het in de Waddenzee wordt geloosd, hoe het verdund en verspreid wordt. En wat de mogelijke effecten zijn van enkele stoffen op de onderwaternatuur in de Waddenzee.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee