Spring naar hoofd-inhoud

Metingen in geul Vierhuizergat Waddenzee

Afgelopen maand zijn in opdracht van waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat metingen verricht in de geul Vierhuizergat.

Vorige week is de meetapparatuur door Rijkswaterstaat weer uit het water gehaald. De apparatuur mat de stroomsnelheden in de geul. Ook zijn er bodemmonster genomen. De metingen zijn verricht om te kunnen onderzoeken hoe haalbaar het is om de getijdegeul op grotere afstand te houden van de dijk met behulp van zand in plaats van harde materialen.

Hoe verder?
Aan de hand van de informatie die we door deze metingen hebben verkregen, zal er onderzoek worden gedaan naar de situatie in de geul. En vervolgens wordt er een ontwerp gemaakt voor de ingreep in de geul Vierhuizergat. Het onderzoek zal naar verwachting in de zomer van 2018 klaar zijn. Momenteel loopt er een aanbestedingstraject om het bureau te selecteren die dit gaat uitvoeren. Daarna wordt besloten of er een pilot met een ingreep gedaan gaat worden.

Waarom dit onderzoek?
De geul bij Vierhuizergat is in beweging en heeft in het verleden voor problemen met de dijk gezorgd. Als de geul te dicht bij de dijk ligt, neemt het zand aan de voet van de dijk weg en kan de dijk verzakken. De gebruikelijke oplossing is om een dergelijke geul met behulp van staalslakken of stortsteen vast te leggen. Binnen de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken (POV Waddenzeedijken), kijken Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat nu of het ook op een meer natuurlijke manier kan. We hebben met verschillende experts en organisaties om tafel gezeten. Gezamenlijk hebben we verschillende mogelijkheden bekeken en besloten om een variant  waarbij we zand tegen de dijk aan leggen verder gaan onderzoeken. Een pilot moet gaan uitwijzen of het mogelijk is om zo de geul op afstand van de dijk houden. En zo houden we samen de dijk sterk en op zijn plaats op een meer natuurlijke manier.