Spring naar hoofd-inhoud

Meting getijdegeul Vierhuizergat

In de maand november wordt in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat metingen verricht in de geul van Vierhuizergat.

Dat wordt gedaan door meetapparatuur aan een frame te hangen en  in de geul te plaatsen. Het frame van 100 x 100 x 60 cm is op maandag 6 november geplaatst. Het ligt vast aan een ketting.

De metingen worden verricht om te onderzoeken hoe haalbaar het is om de getijdegeul op grotere afstand te houden van de dijk met behulp van zandwinning uit de geul. Het zand wordt vervolgens tegen de dijk aangelegd, om deze te versterken.

Volledig artikel op website Waterschap Noorderzijlvest