Spring naar hoofd-inhoud

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

Dit werd duidelijk tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst in Groningen. Onder de noemer “Ontwikkeltafel Sublitorale Waddenzee” staken een kleine dertig personen de koppen bijelkaar om van gedachten te wisselen over de onderwaternatuur (het sublitoraal) in de Wadden. Aanwezig waren veelal wetenschappers, maar er waren ook vertegenwoordigers vanuit visserij, beheer, havens en natuur.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee