Spring naar hoofd-inhoud

Lontkade bij Vijfhuizen mag worden doorgestoken

De lontkade bij Vijfhuizen, een buurtschap bij Hallum, mag worden doorgestoken. De rechtbank van Leeuwarden veegde de bezwaren van grondeigenaren en -pachters in de omgeving van tafel.

Wetterskip Fryslân en natuurvereniging It Fryske Gea legden nieuwe dijken aan langs een nog droogliggend kanaal. Dat moet water vanaf het nieuwe gemaal bij Vijfhuizen afvoeren naar de Waddenzee. De lontdijk moet worden doorgestoken.

Nader onderzoek gewenst
Eigenaren en pachters kwamen daartegen in verzet. Zij hebben niet genoeg vertrouwen in de sterkte van de nieuwe dijken en willen dat nader onderzoek wordt uitgevoerd. Ze spanden een kort geding aan om dat te bewerkstelligen. Volgens Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea voldoen de dijken wel aan de eisen voor stabiliteit.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad