Spring naar hoofd-inhoud

Landschapsbiografie van het Waddengebied verschenen

Op 20 december bood Meindert Schroor de door hem geschreven landschapsbiografie van het Waddengebied aan aan Avine Fokkens (voorzitter Stuurgroep Waddenprovincies). Het boek is een actualisatie van het boek dat hij in 2018 schreef in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanwege het verlopen van de benoemingstermijn van Meindert Schroor aan het eind van dit jaar markeert het uitbrengen van de landschapsbiografie ook de afsluiting van zijn acht jaren als portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie.

Avine Fokkens, voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies ontving de Landschapsbiografie Waddengebied uit handen van Meindert Schroor

De landschapsbiografie maakt duidelijk dat de dynamiek van het historisch gebruik van het Waddengebied niet onder doet voor de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Wat betreft de toekomst van het gebied wordt een niet al te vrolijk beeld geschetst waarbij fysieke, ecologische en cultuurhistorische kernwaarden van het Waddengebied steeds sterker onder druk komen te staan. Als oplossingen wordt een meer centrale regie over de ruimtelijke ordening en het in kaart brengen van data en informatie over economische, sociaal-culturele en ecologische ontwikkelingen voorgesteld.

Volledig artikel op website Waddenacademie