Spring naar hoofd-inhoud

Laatste proef in Deltagoot voor POV-Waddenzeedijken

Hoge golven sloegen woensdagmiddag 27 november op de Noorse stenen die op dat moment in de Deltagoot van Deltares liggen. In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) toetste Deltares de sterkte van niet-ingegoten Noorse Steenzetting.

Eerder al werd in het kader van datzelfde onderzoek ingegoten Noorse steen en de invloed van overgangsconstructies (bv steen naar asfalt) op de stabiliteit beproefd. Verschillende bezoekers vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de POV-W, de waterschappen en enkele marktpartijen waren getuigen van de laatste reeks proeven voor het POV-W onderzoek in de Deltagoot. De POV-Waddenzeedijken is een samenwerking van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. De drie waterschappen delen de Waddenzeedijk die op verschillende trajecten is afgetoetst. De afgelopen jaren hebben zij onder de vlag van de POV-Waddenzeedijken twaalf verschillende onderzoeken uitgevoerd waarbij is gekeken naar andere manieren om de dijk te versterken en nieuwe inzichten op te doen waar het dijkbekledingen betreft, waaronder steenzettingen. De resultaten worden meegenomen in de verschillende dijkversterkingsprojecten die zijn of de komende jaren worden uitgevoerd.

Volledig bericht op waternieuws.blogspot.com