Spring naar hoofd-inhoud

Krant ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’ vandaag op de mat op de Waddeneilanden

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Vorige week is op de Waddeneilanden een krant getiteld ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’.

De uitgave laat zien wat er sinds 2007 is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt op het gebied van duurzame energie. Want de Waddeneilanden zijn nog volop bezig en steken samen energie in duurzame energie. Doel van de krant is om de lezer te informeren en te inspireren.

De krant staat vol verhalen, tips, adviezen en gezichten. Gezichten van inwoners, bedrijven, gemeenten en samenwerkingspartners en ga zo door. Mensen die vanuit eigen motivatie en op hun eigen manier aan de slag zijn met een duurzame toekomst. Voor henzelf en hun omgeving. Daar zijn de Duurzame Wadden trots op.

Er wordt duidelijk dat de gezamenlijke ‘stip op de horizon’ de eilanden veel heeft gebracht, dat de omslag naar duurzame energie een stap-voor-stap-proces, dat steeds meer mensen participeren en dat draagvlak en samenwerking sleutels voor succes in de omslag naar duurzame energie zijn.

De ervaring van de afgelopen 12 jaar en betrokkenheid van de eilanders willen de eilanden inzetten voor de volgende versnelling. Daarbij willen de eilanden van losse projecten naar steeds meer integrale oplossingen met verschillende technieken en nieuwe manieren van samenwerking. Daarin zien de eilanden een kans en een uitdaging.  Zo gaan zij opgewekt op kop.

De krant in digitale vorm (Pdf, 3,4 Mb)