Spring naar hoofd-inhoud

Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterking

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Een innovatieve aanpak, want er is nog weinig bekend over de optimale manier om van zout baggerslib geschikte dijkenklei te maken.

Hoe kunnen we van nat, zout slib, dat is gebaggerd in de haven van Delfzijl of afkomstig is uit Polder Breebaart, op een zo efficiënt mogelijke manier klei maken die geschikt is voor het versterken van dijken? Die vraag staat centraal in de pilot Kleirijperij. De pilot maakt onderdeel uit van de majeure opgave ‘Vitale Kust Eems-Dollard’. Het zogenaamde ‘rijpen van klei’ gebeurt op twee verschillende locaties in een Kleirijperij. Bij Delfzijl (Oosterhorn) en in de Polder Breebaart (de kwelder langs de Dollarddijk).

Volledig artikel op website Investeringskader Wadden