Spring naar hoofd-inhoud

Kees Bastmeijer benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor Vissen 2 moet een belangrijke impuls geven aan de visstand in het Waddengebied.

Kees Bastmeijer volgt prof. dr. ir. Pier Vellinga op, wiens statutaire benoemingsperiode per 1 januari 2020 afloopt. Vellinga was vanaf oktober 2014 lid van de Waddenacademie met de portefeuille Klimaat en Water.

Prof. dr. Kees Bastmeijer (Zutphen, 1966) promoveerde in 2002 aan de Tilburg University op het proefschrift The Antarctic Environmental Protocol and Its Domestic Legal Implementation. Na zijn promotie is hij aan de Tilburg University blijven werken, eerst als senior-onderzoeker en vanaf 2009 als hoogleraar Natuurbescherming en Waterrecht. Zijn onderzoek en publicaties hebben vooral betrekking op de rol van het recht bij het beschermen van natuur, zowel internationaal als in Europa en Nederland. Regelmatig was en is Bastmeijer Visiting Professor aan buitenlandse universiteiten, onder meer in Canada (Ottawa), Zweden (Gotenburg) en Australië (Hobart).
Naast zijn wetenschappelijke loopbaan vervult Bastmeijer verschillende maatschappelijke functies, waaronder die van arbiter bij het Permanent Hof van Arbitrage onder het Milieuprotocol van het Antarctica Verdrag.

Volledig bericht op website Waddenacademie