Spring naar hoofd-inhoud

Kansen voor sterns op broedpontons Waddenzee

Het is een bewogen eerste broedseizoen geweest op de broedpontons in Balgzandpolder en Lauwersoog. Het broedponton “de Sternstee” in Lauwersoog was erg succesvol met 46 paartjes visdieven. Het broedsucces was bijzonder hoog met 2 kuikens per paar. De broedschuit in Balgzandpolder heeft ondanks de pogingen van 21 paar kokmeeuwen geen volwassen jongen gezien.

Broedponton in de haven van Lauwersoog. Broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Het broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Dit blijkt uit de monitoringsrapportages die zijn opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat. De twee broedpontons zijn een pilot van Rijkswaterstaat, die wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale partners.

Rapport Sternsee Lauwersoog (Pdf, 832 Kb)
Rapport broedschuit Balgzandpolder (Pdf, 1,5 Mb)

Samenwerking

Het broedponton Sternstee is in samenwerking gerealiseerd met  de haven Lauwersoog, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en NG Shipyards in het kader van het programma ‘Duurzame haven Lauwersoog’. Het broedponton in de Balgzandpolder is in samenwerking met Landschap Noord-Holland gerealiseerd.

Pilot broedpontons

Rijkswaterstaat heeft de broedpontons In Lauwersoog en Balgzandpolder neergelegd om te voorzien in tijdelijk broedareaal.  Voor veel vogels in de Waddenzee is het steeds moeilijker om jongen groot te brengen. Voor visdieven zijn de voornaamste knelpunten verstoring  door mensen en roofdieren en predatie. De broedpontons bieden veiligheid en rust vanwege het water er omheen.

Lauwersoog

Uit de rapportage blijkt dat de visdieven op het ponton in Lauwersoog snel gewend zijn geraakt aan de bezoekers op de wal. Dat is ook wel gebleken met de bezetting van het ponton, waar ruim 40 nesten van de beschermde visdief zijn gevonden.

Er zijn minstens 73 jongen uitgevlogen. Dit komt neer op een broedsucces van ongeveer 2,0 jongen per paar. Dit is hoog in vergelijking met andere kolonies visdieven. Verstoring door predatoren zoals de zilvermeeuw is wel waargenomen door de onderzoeker, maar de visdieven  hebben de indringers goed kunnen verjagen.

Balgzandpolder

Het is anders gelopen op het broedponton in Balgzandpolder (Noord-Holland), waar zo’n 21 paar kokmeeuwen hebben  gebroed. Het broedsucces viel echter tegen. Op dit ponton zijn de jongen ten prooi gevallen aan een hongerige zilvermeeuw. Mogelijk dat een paar aanpassingen dit voor het nieuwe jaar kunnen voorkomen.

Volgen bewegingen vogels

Een deel van de vogels is ook geringd met een metalen ring en een codevlag. Deze codevlag kan worden afgelezen en de code kan online ingevoerd worden door de waarnemer. Op deze manier kunnen onderzoekers de bewegingen van de vogels volgen in het Waddengebied.  Sommige jongen zijn bijvoorbeeld al gezien op Ameland en Texel.

Met name het broedsucces in Lauwersoog is een opsteker. Rijkswaterstaat ziet genoeg aanknopingspunten om samen met de omgeving de proef door te zetten in het volgende jaar.