Spring naar hoofd-inhoud

Kansen landschapsinclusieve landbouw verzilte gebieden

Uit onderzoek van Henk-Jan Niezen, student Kust- en Zeemanagement van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, blijkt dat er toekomstperspectief is voor een gemengd zilt bedrijf.

Zeekraal. Foto: Pixabay

Zeekraal. Foto: Pixabay

Zilte teelten als zeekraal en zeeaster zijn marktklaar. Ook zijn reguliere landbouwgewassen als de suikerbiet en de aardappel- en graansoorten van nature in bepaalde mate zouttolerant en ook andere gewassen vertonen een bepaalde zouttolerantie. Technisch gezien kunnen er kringlopen gerealiseerd worden met algen, planten, zagers, schelpdieren en vissen. De markt voor zilte teelten is echter vanwege beperkte afzetmogelijkheden vrijwel verzadigd. Momenteel is sprake van een beperkte nichemarkt. Binnendijkse zilte aquacultuur staat ook nog in de kinderschoenen, slechts een handvol ondernemers teelt op deze wijze.

Volledig artikel en onderzoek op website Programma Rijke Waddenzee