Spring naar hoofd-inhoud

Kamerfracties willen onderzoek naar gevolgen gaswinning onder Waddenzee

De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen helderheid over gaswinning onder de Waddenzee.

Ze vinden dat minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) meer wetenschappelijke informatie moet inwinnen over de gevolgen van mijnbouw onder de Waddenzee.

Motie ingediend
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Matthijs Sienot (D66) hebben hierover een gezamenlijke motie ingediend. Beide Kamerleden willen dat er wetenschappelijk advies ingewonnen wordt.

Ze willen weten of het zogeheten hand-aan-de-kraanprincipe voor gaswinning onder de Waddenzee ook voldoende is om mogelijke langetermijngevolgen voor beschermde natuur te beheersen.

Verzoek om advies
De partijen verzoeken de minister in de motie om zo snel mogelijk onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel. Hierin zouden instituties zoals het KNMI plaats moeten nemen.

De fracties willen weten of een hand aan de kraan wel voldoende is om de natuur in de Waddenzee te beschermen.

Stap te ver
Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) ging in een motie nog iets verder. Hij verzoekt de regering om in afwachting van het onafhankelijk advies geen nieuwe gas- en zoutwinningen onder de Waddenzee toe te staan.

Minister Eric Wiebes vindt dat een stap te ver. Of hij wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren, laat hij over aan de Tweede Kamer.