Spring naar hoofd-inhoud

Kamerbrief Beheerautoriteit Wadden

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.

In het Regeerakkoord is opgenomen “dat er één beheerautoriteit komt voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer”. Om beter zicht op het vraagstuk te krijgen is aan AT Osborne gevraagd om een onafhankelijke verkenning uit te voeren. De uitkomsten van de Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee vormen de basis voor de uitwerking van de ambitie in het Regeerakkoord.

Downloads van de brief en de Verkenning