Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslag Programma Rijke Waddenzee online

In het digitale jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 blikt het Programma Rijke Waddenzee (PRW) terug op het afgelopen jaar. Op 1 maart startte het nieuwe Programmaplan Wad Veerkrachtig! voor opnieuw 4 jaar (2019-2022). In het jaarverslag lees je terug wat we, samen met tal van andere partijen, hebben gedaan aan de 8 thema’s en wat daarmee is bereikt in 2019.

Als netwerkorganisatie van overheden, natuurorganisaties en gebruikers werken we aan onze gezamenlijke ambitie om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken en aan de transitie naar duurzaam economisch medegebruik. PRW werkt daarin aan 8 thema’s en vanuit 4 rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden. Het Waddengebied staat daarin altijd centraal. Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste resultaten waar PRW een rol in heeft gespeeld. We werkten daarin samen met bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisatie en overheden aan een rijke Waddenzee.

Volledig bericht op website PRW