Spring naar hoofd-inhoud

Interactief boekje over de Rottums

“De ‘Rottums’ noemen we ze in het dagelijks spraakgebruik. Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes nemen een aparte plek in het rijtje van onze waddeneilanden in. Het zijn de kleinste, de onbekendste en er vaart geen veerboot naartoe. Echte waddenliefhebbers zouden graag eens op deze eilanden willen rondlopen. Dat begrijpen we maar al te goed. Maar er is een reden om ze gesloten te houden voor bezoekers: in dit stukje Nederland gaat de natuur vóór de mens.

Het beheer van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer op de Rottums is al bijna dertig jaar gericht op zo veel mogelijk rust voor planten, zeehonden en vogels. We bouwen geen dijken of dammen meer en spuiten geen zand op. Hier bepalen wind en water wat er gebeurt. En dat blijkt goed uit te pakken. Lang werd gevreesd dat de Rottums snel in de golven zouden verdwijnen, maar we weten nu dat we daarvoor voorlopig niet bang hoeven te zijn. Op de eilanden groeien meer dan tweehonderd plantensoorten waarvan veel op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan.

Meeuwen broeden er in kolonies van drie- of vierduizend paartjes, rosse grutto’s en bonte strandlopers foerageren met tienduizenden tegelijk op de zandplaten. Deze zomer telden de vogelwachters 138 verschillende vogelsoorten. De rust die de Rottums ze bieden is onmisbaar voor ze.

Met dit boekje willen we u graag laten zien hoe onze meest oostelijke waddeneilanden geworden zijn tot wat ze nu zijn, waar ons beheer (vooral niet) uit bestaat en wat dat betekent voor het planten- en dierenleven. Zodat u zich toch een beetje op de Rottums kunt wanen en het met ons eens zult zijn hoe oneindig groot de waarde van deze wilde waddennatuur is.”

Het interactieve boekje over de Rottums (Pdf, 11,3 Mb)

Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat, Sylvo Thijsen directeur Staatsbosbeheer