Spring naar hoofd-inhoud

Informatieborden over strandbroeders op Ameland

Vandaag zijn bij 6 strandovergangen nieuwe A3 infopanelen over strandbroeders geplaatst door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Natuurcentrum Ameland. Direct al bleek dat de borden goed werken want nog tijdens het plaatsen kwamen al wandelaars kijken en vragen stellen.

Informatieborden over strandbroeders op Ameland

Het strand op Ameland tussen paal 3 en 9 ontwikkelt zich enorm, is erg dynamisch en vormt inmiddels een natuurgebied wat thv paal 6 maar liefst 1,5 km breed is. In dit gebied ontstaan nieuwe duinen en valleien en waterplassen waar zich een scala aan planten en dieren heeft gevestigd. Er is in 2013 zelfs een nieuwe plantensoort voor Nederland ontdekt, Kliflamsoor (Limonium binervosum). Deze groeit nog steeds daar en breidt zich langzaam uit.

Afgelopen broedseizoenen bleek dat het strand ook in trek is bij vogels als broedgebied. Meest bijzondere verschijning is wellicht de Strandplevier. De soort doet zijn naam eer aan want het is de soort die bij uitstek op stranden broedt. Soms zelfs gewoon op onbegroeid strand waar de drie eitjes in het zand gelegd worden. Deze zeldzame soort waarvan in het Waddengebied minder dan 10 paren voorkwamen weet sinds 2018 het strand op Ameland steeds beter te vinden. In 2020 werden maar liefst 16 nesten gevonden, daarmee vormt Ameland HET bolwerk in het Waddengebied.

Lang niet alle nesten zijn succesvol. Stuivend zand en hoog water vormen risico’s. Maar ook verstoring door recreatie is regelmatig aan de orde. Het strand van Ameland wordt tenslotte ook veel door mensen bezocht. Zeker op dagen met veel zon. De strandbroeders zoals de Strandplevier, maar ook de Bontbekplevier en Dwergstern, worden goed geïnventariseerd en de nestlocaties worden vaak met borden en touwen gemarkeerd  om mensen te waarschuwen. Dit is nodig omdat de vogels en de nesten zo goed gecamoufleerd zijn dat ze niemand opvallen. U wordt dan verzocht om uw badhanddoek een stukje verder neer te leggen of om een stukje om te lopen.

Nesten zijn er nu nog niet maar u wordt alvast geïnformeerd dat u het strand met deze vogels deelt en uw medewerking wordt gevraagd om ze te ontzien en daarmee te beschermen. Op het paneel staat een QR code waarmee u extra informatie op kunt vragen en eventueel ook waarnemingen door kunt geven.

Meer informatie