Spring naar hoofd-inhoud

IMF-subsidie voor 18 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 266.328 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

Renovatie jeugdhonk Kittiwake

Jeugdhonk de Kittiwake is al jaren een begrip op Schiermonnikoog, zowel bij de eilanders als bij toeristen. De jeugd van Schiermonnikoog wil al jaren “hun” gebouw opknappen zodat het weer een eigentijds jeugdhonk wordt. Het pand voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Stichting Lytje Willem heeft als beheerder van het pand subsidie aangevraagd om de verbouwing te realiseren. Deze stichting organiseert als recreatieteam al jarenlang diverse activiteiten in en vanuit de Kittiwake. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor o.a. clubs en verenigingen.

De gemeente grijpt als eigenaar dit moment aan om een flinke verduurzamingsslag te maken en voert de verbouwing uit. Overal komt dubbele beglazing en het gehele pand wordt geïsoleerd. Daarnaast zal o.a. de entree van het pand worden aangepakt en daarmee het aangezicht van het pand grondig worden herzien. De jeugd mag meedenken over de ruimtes en de sfeer zodat het jeugdhonk straks helemaal voldoet aan hun wensen. Daarnaast steken zij zelf de handen uit de mouwen.

De totale projectkosten bedragen 87.500 euro. Vanuit het IMF wordt 35.000 euro subsidie bijgedragen.

Iepen Mienskipsfûns

In de derde openstelling kunt u weer subsidie aanvragen, de aanvraagperiode loopt van 6 september tot en met 30 september 2021. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel op website Provincie Fryslân met beschrijving van alle toegekende projecten