Spring naar hoofd-inhoud

Hybride webinar varen en baggeren in de Waddenzee

Op woensdag 6 oktober van 9:30 – 12:00 vindt de hybride webinar ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’ plaats in het Entrepotgebouw in Harlingen.

Een baggerschip passeert de veerboot naar Ameland. Foto: TS

Hierbij wordt ingegaan op de vraag: ‘hoe houdbaar is onze huidige praktijk gericht op bereikbaarheid en mobiliteit in Werelderfgoed Waddenzee gegeven de ecologische impact, morfologische ontwikkelingen en zeespiegelstijging?’ Hein Sas van het Programma Rijke Waddenzee en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord Nederland presenteren tijdens de webinar.

Meer informatie, een animatie en aanmelding op de website van het Programma Rijke Waddenzee