Spring naar hoofd-inhoud

Hoe kan de Friese kust zich aanpassen aan extreme zeespiegelstijging?

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend staat om zijn rijke cultuurhistorie en eeuwenoude ervaring op het terrein van de kustverdediging?

Op initiatief van de Waddenacademie is door een studentengroep (Team Calidris) van de Wageningen Universiteit een verkenning verricht naar mogelijke aanpassingen met het oog op een zeespiegelstijging tussen de 1 en 3 meter tot het jaar 2100. De voorgestelde maatregelen stellen, uitgaande van bestaande cultuurhistorische elementen en kwaliteiten, creatieve en onorthodoxe – zogeheten out-of-the-box oplossingen – centraal.

Volledig bericht op website Waddenacademie