Spring naar hoofd-inhoud

Hannah onderzoekt vissen op het droge

Onderzoekster Hannah Charan-Dixon is een groot deel van het jaar te vinden op de kwelders langs de Waddenzee. Dit stukje land dat deels overstroomt bij hoogwater, is niet alleen belangrijk voor planten en vogels: Hannah onderzoekt welke rol de kwelder heeft in de levenscyclus van vissoorten.

Foto: Swimway.nl

Foto: Swimway.nl

Urenlang grote bakken met kleine visjes, garnalen en kwallen uitpluizen en alle gevangen dieren op naam brengen en tellen. Dat is hoe het veldwerk van promovendus Hannah Charan-Dixon van de Rijksuniversiteit Groningen eruitziet. Hannah zet samen met een groepje studenten fuiken in geulen op de kwelder. Vissen zwemmen bij hoogwater vanuit de Waddenzee de geulen in, waarna de onderzoekers de netten legen en de vangst inventariseren. “Dat vertelt ons iets over de aantallen van verschillende soorten vis en hoe die fluctueren gedurende het jaar, bijvoorbeeld tussen de seizoenen”, legt Hannah uit.

Swimway Waddenzee

In het overkoepelende project Waddentools Swimway Waddenzee wordt de rol van de gehele Waddenzee in de levenscyclus van verschillende visgroepen onderzocht. Hannah focust zich nu specifiek op de randen van het wad. En dan met name de kwelders.

Er zijn al veel langer aanwijzingen dat de kwelders fungeren als kinderkamer voor enkele vissoorten, maar recenter buitenlands onderzoek wijst er op dat vissen mogelijk ook tijdelijk de kwelder gebruiken voor bescherming en om eten te zoeken.

Volledig artikel met filmpje op website Swimway