Spring naar hoofd-inhoud

Groot onderzoek in Waddenzee naar vis en visetende vogels

De volledige Waddenzee wordt in twee weken tijd in mei en oktober onderzocht op het voorkomen van 'pelagische' vissen; dat zijn vissen die niet op de Waddenbodem leven, maar in de ruimte daarboven.

De onderzoekers zijn verbonden aan het zogeheten Swimway-project en willen tegelijkertijd met het visonderzoek ook inventariseren waar visetende vogels zitten.

Dat er bij dit onderzoek vooral wordt gekeken naar vissen die wat hoger boven de bodem leven, zoals spiering of haring, is niet zo vreemd; die vissen zijn makkelijker te vangen door vogels zoals sternen of zeevogels die daar ook van afhankelijk zijn.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân