Spring naar hoofd-inhoud

Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel van de containers op 2 locaties langs de vaarroute ligt. Over een lengte van 23 mijl zijn containers aangetroffen boven Terschelling, Schiermonnikoog en ten oosten van deze lijn.

Copyright DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Copyright: DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Kustwachtvliegtuig / Nederlandse Kustwacht
Met 3 schepen met sonar, waaronder het meet-en onderzoeksschip MS Arca van Rijkswaterstaat, wordt verder gezocht naar de nog niet-gelokaliseerde containers van de MSC Zoe. Daarnaast blijft de Kustwacht vanuit de lucht zoeken naar containers. Deze inspanning wordt, zolang het weer dit veilig toestaat, onverminderd voortgezet totdat alle niet-gelokaliseerde containers zijn gevonden.

Containers met gevaarlijke stoffen
Zoals gemeld door de Veiligheidsregio Fryslân, is vastgesteld dat 2 van de overboord geslagen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kg dibenzoylperoxide (een stof die gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) en een container met 1400 kg aan lithiumbatterijen. 

Er zijn verschillende zakken dibenzoylperoxide aangetroffen, waardoor duidelijk is dat deze container open is geraakt. Het RIVM meldt dat de gezondheidsrisico’s van dibenzoylperoxide beperkt zijn zolang de verpakking intact blijft. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan luchtwegen (bij verstuiven), huid en ogen veroorzaken. De Veiligheidsregio raadt daarom aan de zakken niet aan te raken en 112 te bellen. Dibenzoylperoxide is volgens RIVM zeer toxisch voor het aquatisch waterleven, maar deze effecten zijn kortdurend omdat de stof snel hydrolyseert naar een niet-toxische stof.

De locatie en de staat van de container met lithiumbatterijen is nog niet bekend. Het RIVM geeft aan dat de risico’s op gezondheidseffecten door de lading batterijen onder deze omstandigheden (opgesloten in de container) beperkt zijn. Voor de lithiumbatterijen worden geen milieueffecten verwacht. Er kan langzaam lithium vrijkomen wanneer de batterijen in het zeewater terecht komen, waardoor er plaatselijk verhoogde concentraties zijn. Zeewater heeft al een bepaalde achtergrondwaarde van lithium en in zeewater is voldoende natrium aanwezig om lithiumtoxiciteit te voorkomen.

De Veiligheidsregio heeft vanuit zijn coördinerende rol bij deze crisis voor de talloze vrijwilligers die helpen met opruimen, informatie verspreid over mogelijk gevaarlijke producten via hun website Veiligheidsregio Fryslan.

Volledig artikel op website Rijkswaterstaat