Spring naar hoofd-inhoud

Golfmuur beste oplossing voor dijkversterking Vlieland

Rijkswaterstaat presenteerde het beoogde voorkeursalternatief voor de versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland gisteravond aan omwonenden.

Een ontwerp met een golfmuur, een nieuwe berm op het buitentalud en zetsteen op het buitentalud, is de beste manier om de dijk op Vlieland te versterken. Een verhoging van de dijk is in deze oplossing niet nodig.

Voor de keuze van het ontwerp, het zogeheten voorkeursalternatief, zijn zes alternatieven onderzocht en getoetst. Hierbij is gekeken naar onder andere de effecten op inpassing in de omgeving, recreatieve mogelijkheden, planning, beheerbaarheid en kosten. Het alternatief met de golfmuur scoort goed op alle aspecten. Daarnaast biedt het kansen om binnen het huidige profiel van de dijk de waterveiligheid voor de komende 50 jaar veilig te stellen. Met dit ontwerp komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wensen van veel omwonenden, zoals geen verhoging van de dijk en goede toegankelijkheid van de Waddenzee en het Wad.

Volledig artikel op website Rijkswaterstaat